Kansallinen tuplasprintti Jaalan Liikasenmäellä 28.8.2016

Kuusankosken Urheiluseura järjestää 28.8 kansallisen suunnistuksen tuplasprintin Jaalan Liikasenmäellä. Yhteistyökumppanina toimii Jaalan Lions Club. Kilpailunjohtajana toimii Veikko Matikainen, Ratamestarina Ari Hietanen ja kilpailun valvojana Asko Karjalainen. Tulospalvelusta vastaa Pekka Mettälä ja tiedotuksesta Paavo Forsberg. Kartan maastotyöt on hoitanut Pentti Torikka ja sen on piirtänyt valmiiksi Kari Hovi. Kartan mittakaava on 1:4000 ja sen pohja-aineistona on käytetty maanmittauslaitoksen avointa maastotietokantaa, ilmakuvia ja kantakarttaa.

Jaalan koulu

Jaalan koulu

Kilpailuun odotetaan 100- 150 osallistujaa. Siinä noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä, siksi esimerkiksi yksityiset piha-alueet ovat kilpailijoille kiellettyjä alueita. Kilpailun onnistumisen kannalta olisi hienoa, jos mahdollisimman monelta rivitaloyhtiöltä heltiäisi lupa yhteisten piha-alueiden käyttämiseksi. Ratamestari toivoo, että hiekka- ja roskalaatikot yms. voisivat toimia mahdollisina rastipisteinä kilpailun haastavuuden takaamiseksi. Kenenkään yksityiselle piha-alueelle ei tulla juoksemaan. Yhteyshenkilöinä taloyhtiöiden suuntaan toimivat Mikko Taipalinen Ja Pentti Torikka. Ratavalvojat valvovat sääntöjen noudattamista.

Kilpailu pidetään kahdessa osassa. Ensimmäiset lähdöt alkavat klo 11 ja toiset 13:30. Yhteistulos ratkaisee. Kilpailu palvelee hyvin SM-sprinttiin tähtääviä, sillä SM-Sprintti juostaan vain kahden viikon kuluttua Jaalan kilpailusta. Tapahtuma voi siis kerätä tasokkaita osallistuja.

Sprinttiradat ovat runsasrastisia ja rastivälit lyhyitä. Sprintissä on tehtävä nopeita ratkaisuja kovassa vauhdissa. Ruhmaanharju tarjoaa hyvät edellytykset haastavalle sprinttikisalle. Suuret korkeuserot laittavat kunnon koetukselle ja metsäsaarekkeiden sisällä sijaitsevat asuinalueet tuovat oman lisänsä suunnistustehtävään.

Kilpailuun päädyttiin Pentti Torikan Jaalan ala-astetta varten tekemän koulukarttaprojektin pohjalta. Samalla alueesta saatiin hyvä sprinttikartta kisakäyttöön Jaalan kotiseutusäätiön tuella. Koulukarttaprojekti realisoituu nyt kevään kuluessa ja koululaiset saavat uudet kartat käyttöönsä toukokuussa.

Kesällä 2016 Jaalassa järjestetään myös kolme kuntosuunnistustapahtumaa Kuusankosken Urheiluseuran kuntosuunnistusten merkeissä. Paikat ovat upeita: Venearonvuoret, Petäjäpostin kangas ja Ruhmaanharju. Nämä kuntosuunnistukset ovat kaikille ilmaisia. Tästä kiitos kuuluu Jaalan kotiseutusäätiölle, joka on sponsorina Jaalan iltarastittapahtumissa. Kuusankosken Urheiluseura kiittää!