Suunnistus / Kartat

Suunnistuskartat – liikuntapaikka

Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito kuuluu yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Liikuntapaikkoja käyttävät koulut, seurat, järjestöt ja työpaikat sekä yksittäiset kansalaiset liikuntatoiminnassaan näin pitäen yllä yhteiskunnan jäsenten hyvinvointia ja terveyttä.

Suunnistajien liikuntapaikka on suunnistuskartta.

Maastosta laaditulla kartalla tapahtuu lajin opetus-, harrastus- ja kilpailutoiminta. Suunnistuskarttoja valmistavat pääasiassa suunnistusseurat ja kunnat:
– pihakarttoja, mittakaava 1 : 1000 – 2000 lähinnä koulujen pihapiireistä
– sprinttisuunnistuskarttoja, mittakaava 1 : 3000 – 1 : 5000 mm.  kaupunki-, kunta- ja kyläkeskuksista, koulujen ympäristöistä, puistoista
– suunnistuskarttoja 1 : 7500– 1 : 15 000 suunnistusmaastoista.

Lisäksi tehdään hiihtosuunnistuskarttoja 1 : 5 000 – 1 : 20 000 ja pyöräsuunnistuskarttoja  1 : 5000 – 1 : 20 000 näiden lajien harrastus- ja kilpailutoimintaa varten.

Koulujen opetuskartoiksi edellä mainituista sopivat parhaiten pihakartat, sprinttisuunnistuskartat ja koulujen lähimaastojen suunnistuskartat.

Suunnistuskarttojen valmistusta ohjaa Suomen Suunnistusliitto (SSL) kansainvälisen Suunnistusliiton (IOF) normien mukaisesti.

Suunnistusseurat osaavat suunnistuskartan valmistuksen teknisen suorituksen ja tuottamisen kokonaisuuden. Kunnat puolestaan vastaavat liikuntapaikkojensa rakentamisesta ja rahoituksesta. Suunnistuskarttoja tekevät myös muutamat kartoitusalan ammattilaiset. Suunnistuskarttaa varten tarvitaan maastoalueen maanomistajien lupa.

Maastoissa tapahtuu karttaan vaikuttavia muutoksia koko ajan. Karttoja pitää ajantasaistaa jatkuvasti. Kartta menettää käyttökelpoisuutensa 4  – 10 vuodessa, taajamissa tätäkin nopeammin.

Suunnistuskarttojen valmistuksen vaiheita ovat pohja-aineiston hankinta ja työstäminen, maastokartoitustyö, digitointityö sekä tulostaminen tai painatus.Valmistuskustannukset karttaa ja pinta-alayksikköä kohti vaihtelevat maastosta ja kartan käyttötarkoituksesta riippuen.

Pohja-aineistoihin kuuluvat mm. laserkeilausaineisto, ilmakuvat ja kuntien kartta-aineistot. Maastotyö on kartoituksessa suuritöisin vaihe.

Kartta digitoidaan tietokoneilla käsiteltävään muotoon piirto-ohjelmalla. Suurempiin tapahtumiin kartta ja sille laaditut radat painetaan. Pienempiin tapahtumiin, koulutukseen ja harjoitteluun suunnistuskartta ratoineen tulostetaan  digitaalisesta aineistosta väritulostimella.

Suunnistuskarttojen rahoitusta tukee valtakunnan tasolla Suomen Suunnistusliitto myöntämällä avustuksia yksittäísiin suunnistuskarttoihin ja erityisesti arvokilpailujen karttoihin. Opetusministeriöltä saatavan SSL:n kartta-avustuksen osuus on vain noin 10 % kertaluokkaa karttojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Avustus on kohdistunut pääasiassa arvokilpailukarttoihin. Kouvolan kaupunki tukee osaltaan karttojen valmistamista. Lisäksi paikkunnalla toimivat yhteisöt ovat jakaneet avustuksia. Suunnistuskarttojen valmistukseen on aina kuulunut merkittävästi suunnistajien ja suunnistusseurojen oma talkoopanos.

Vuonna 2024 Kuusankosken Urheiluseura valmistaa seuraavia karttoja:

1 Kilpailussa tarvittavat kartat
Pöngölänmaa – suunnistuskartan ajantasaistus
Verla – suunnistuskartan ajantasaistus

2 Kuntosuunnistuksissa tarvittavat kartat
Kuusankosken lähialueelta ja Jaalan maastoista 10 eri karttaa – uusintakartoitusta ja ajantasaistusta

3 Opetuskartat
Ajantasaistuksia

Karttoja on yksityiskäyttöön tulostettavissa alla olevasta karttaluetelosta (pdf-tiedostoina) ja kuntosuunnistussivuilta pidettyjen kuntorastien ratoja (pdf-tiedostoina). Seuralta voi kysyä karttojen päivitetyimpiä versioita sekä neuvoa kartta-asioissa mm. ocad-muodossa olevien tiedostojen käyttöön saamisessa.

Suunnistusliiton karttarekisterisivuilla ( karttarekisteri.fi ) on esitetty kaikki Kuusankosken Urheiluseuran omistamat kartat.

Karttaluettelo

KarttaPäivitettyLisätiedotLinkki
Anhava2018Ulkoiluun, päivitetty myrskytuhojen korjaamisen jälkeen2018Anhava
Hausanniemi2017UlkoiluunTK_Hausanniemi_2017
Hautala2002
Hirvimäki (ote kartasta Pöngölänmaa)2018Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöön2018 Hirvimäki
Inginmaa2006
Jaalan koulukartta 12016Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Jaalan koulukartta 22016Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Jaalan koulun pihakartta2016Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönJaala koulu
Kaakkolampi2003
Kaakkovuori2019
Kattilamäki2008
Keskustan koulu2009Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Keskustan koulu 20202020Ladattavissa opetuskäyttöönKeskustan_koulu_2020
Kettumäki/Sairaalanmäki2018Ladattavissa harjoituskäyttöönKettumäki 1:5000
Kettumäki 1:4000
2018 Kettumäki, Sairaalanmäki
Koulukartta
Urheilupuisto, Kettumäki
2018Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönKoulukartta, Urheilupuisto,Kettumäki
Koiralampi2022
Kuntoutuskeskus2015Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Kuusankosken keskusta2020
Kymintehdas2020
Kymintehtaan koulu2008Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönKoulukartta
Kymintehtaan koulu2018Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönKoulukartta
Lamminmäki2016
Maailmansiliä2020
Naukionvuori2001
Niivermäki2018Harrastesuunnistukseen2018 koulukartta pdf 7500
Nirvistenmaa2014
Oravala2010Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Pappilanharju2016
Pekkolanmäki2019
Petäjäposti2017
Pilkan koulu2008Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Pilkanmaa2014
Pilkanmaan koulu2010Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Pöngölänmaa2008
Raavuori2012
Rantapuisto2008Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Rantapuisto (ote sprinttisuunnistuskartasta Kuusaan keskusta)2016Ladattavissa harrastus- ja opetuskäyttöönPDF
Ruhmaanharju2016
Ruhmaanharju2007Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Suksimäki2009Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Svenska skolan2009Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönPDF
Sääksniemi2023
Tähteenkadun koulu 1:40002016Ladattavissa opetus- ja harrastekäyttöönTahteen_koulu
Venearonvuoret2016
Verla2004
Voikkaa sprintti2018
Woikka2015
Öljymäki ja Tervaskangas2009