Seura / Toimintakertomus 2021

 1. TIIVISTELMÄ

Kuusankosken Urheiluseura saavutti kuluneena vuonna sadankuuden vuoden iän. Yhä
jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta seura keskittyi vakiinnuttamaan paikkaansa
laadukkaiden kilpailuiden ja kuntourheilutapahtumien järjestäjänä.

Niklas Heikkilä piti edelleen seuran nimeä esillä myös yleisurheilupiireissä.
Kertomusvuonna hän saavutti 1500 m:n SM-hopeaa 22-vuotiaiden sarjassa.

Seura järjesti Jaalan Huhdasjärvellä kansallisen pitkän matkan kilpailun 29.8.2021. Kisa
kokosi paikalle suunnistajia yhteensä 143, ja kilpailukeskuksena toimi Huhdasjärven
Eränkävijöiden metsästysmaja.

Kuntorasteja järjestettiin vuonna 2021 kahdeksan tapahtumaa, joissa suunnistussuorituksia
kertyi kaikkiaan 300. Tapahtumat olivat entiseen tapaan osallistujille ilmaisia. Karttoja on
voinut tulostaa seuran kotisivuilta, mikä on mahdollistanut suunnistamisen myös täysin
omatoimisesti.

Seuran kartoitustyö jatkui toimintavuonna toimeliaana. Venearonvuorten suunnistuskartan
päivitys toteutettiin vuonna 2021 Janne Weckmanin kanssa. Karttaa tullaan käyttämään
Kalevan kierroksen suunnistuksessa vuosina 2022 – 2023. Venearonvuoret yhdessä
Huhdasjärven suunnistuskartan kanssa muodostavat yli 12 neliökilometrin
karttakokonaisuuden, mikä on suuri satsaus tulevaisuuteen. Lisäksi toimintavuonna
jatkettiin Koiralammen karttaprojektia ja aloitettiin sprinttikartan laatiminen Kuusankosken
länsiosasta työnimellä Mäkikylä-Vuohivuori. Uusi kartta Mäkikylä-Vuohivuori ja
Kuusankosken keskusta liittyvät saumattomasti toisiinsa, joten voidaan puhua kohtuullisen
suuresta kokonaisuudesta, joita voidaan tarvittaessa yhdistellä. Lisäksi toimintavuonna
päivitettiin lukuisia karttoja.

Kalevan Kierrokselle osallistuttiin kahdella joukkueella. Naiset ottivat joukkuekisassa kultaa
ja miehet sijoittuivat kuudensiksi. Yksilökisassa Terhi Harjula saavutti hienosti hopeaa.

Seura osallistui Venlojen ja Jukolan viesteihin kahdella naisjoukkueella ja yhdellä
miesjoukkueella. Kilpailu järjestettiin Rovaniemellä 21.8. – 22.8.2021 Vennivaaran
maisemissa. Lisäksi osallistuttiin Suomen mestaruus- ja kansallisiin kilpailuihin sekä
Halikko-viestiin.

Koronapandemiasta johtuen seura joutui perumaan lasten yleisurheilukilpailut sekä
Kuusankoski MTB –maastopyörätapahtuman. Uutena tapahtumana seura kuitenkin järjesti
Kuusankosken halkijuoksutapahtuman sekä lisäksi erillisen Niklas Heikkilän vetämän
juoksukoulun.

Seura on ollut toimintavuonna Suomen Suunnistusliiton, Suomen Luisteluliiton, Suomen
Pyöräilyn ja Suomen Urheiluliiton sekä Kymenlaakson Liikunnan, Kymenlaakson
Yleisurheilun, Kymenlaakson Urheiluseurojen Yhdistyksen ja Kaakon Suunnistuksen
jäsen.

 1. SEURAN TARKOITUS JA URHEILUMUODOT

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella. Seura tarjoaa
niin nuorille kuin varttuneemmillekin jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa kunto- ja
terveysliikuntaa sekä kilpa- ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Toimintavuonna seuran urheilumuotoina ovat olleet yleisurheilu, luistelu, maastopyöräily,
polkujuoksu ja suunnistus sekä kunto- ja terveysliikunta. Toimintaa ovat käytännössä
toteuttaneet vastuuhenkilöt tukiryhmineen. Johtokunta on tukenut lajien toimintaa.

 1. JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 282, josta alle 20-vuotiaita 14 henkilöä.
Jäsenrekisteripalveluista on vastannut Kymenlaakson Liikunta.

 1. JOHTOKUNTA

Jukka Salo, puheenjohtaja
Sanna Karjalainen, varapuheenjohtaja
Henna Luostarinen, sihteeri
Mirva Hilander, taloudenhoitaja
Ari Hietanen, kilpailu- ja karttavastaava
Juhani Holopainen, kalustovastaava
Tommi Manninen
Miia Witting
Olli Jokisalo

 1. KILPAILU-, KOULUTUS JA VALMENNUSTOIMINTA

Kilpailutoiminta on keskittynyt suunnistukseen, yleisurheiluun sekä Kalevan Kierros –
kestävyysurheilutapahtumaan.

Seura järjesti yhden kansallisen tason kilpailun toimintavuonna. Jaalan Huhdasjärvellä
järjestettiin 29.8. kansallinen pitkän matkan kilpailu. Osallistujia kilpailu keräsi 143. Uutena
tapahtuma seura järjesti yhdessä Voikkaan Viesti Ry:n ja Kouvolan Kaupungin kanssa
Kuusankosken halkijuoksun Voikkaalta Kuusankoskelle. Kyseessä oli ilmaistapahtuma,
joka keräsi yhteensä 108 juoksijaa. Sen sijaan perinteinen maastopyöräilytapahtuma
jouduttiin perumaan koronapandemiasta johtuen.

Tarkemmat tiedot kilpailu-, koulutus- ja valmennustoiminnasta ilmenevät eri lajien
toimintakertomuksista.

Kilpailu- ja karttavastaavana on toiminut Ari Hietanen.

 1. TIEDOTUS, HALLINTO

Seuran tiedottamisesta vastasi toimikaudella johtokunta. Johtokunta ja vastuuhenkilöt ovat
hoitaneet tiedottamisen lehti-ilmoituksilla, tiedotteilla, seuran kotisivuilla osoitteessa
www.kuus.fi sekä Facebookissa.

Seuran kotisivujen ylläpitoon osallistuivat useat henkilöt. Jäsenkirjurina toimi Jukka Salo.
Jäsenrekisteripalvelut tuotti Kymenlaakson Liikunta ry.

 1. SEURAN VUODEN 2021 PALKITTAVAT JA HUOMIONOSOITUKSET

Seuran vuoden urheilijana palkittiin Niklas Heikkilä 1500 m juoksun 22-vuotiaiden SM-
hopeasta. Lisäksi palkittiin Terhi Harjula ja Katri Pylvänen Kalevan Kierroksen naisten
sarjan kokonaiskilpailun 2. ja 3. sijoista.

Lisäksi huomioitiin seuran naisten joukkue Kalevan Kierroksen joukkuekilpailun voitosta.

 1. SAADUT AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Seura on saanut taloudellista tukea toimintaansa muun muassa Kouvolan kaupungilta,
UPM Oyj:ltä, Kymenlaakson urheiluseurojen yhdistys ry:ltä ja Jaalan Kotiseutusäätiöltä
sekä muilta lahjoittajilta. Seura kiittää lämpimästi kaikkia tukijoitaan.

 1. TALOUS

Seuran talous on hyvä. Varsinainen toiminta oli kuitenkin alijäämäistä 5.620,51 euroa.
Omaisuuden myynnin (rahastot) johdosta toimintavuoden tulos oli kuitenkin itsessään
ylijäämäinen 2.860,60 euroa. Taloudenhoidosta ja kirjanpidosta vastasi Mirva Hilander.

 1. TOIMINNANTARKASTUS

Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Mika Rissanen ja Virpi Hyyrynen.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Laura Ölander ja Heli Taskinen.

Johtokunta

LIITTEET

 1. Yleisurheilu
 2. Suunnistus
 3. Maastopyöräily
 4. Kunto- ja terveysliikunta
 5. Polkujuoksu

YLEISURHEILU

Niklas Heikkilä piti edelleen seuran nimeä esillä yleisurheilupiireissä. Kertomusvuonna hän
saavutti Turussa 1500 m:n SM-hopeaa 22-vuotiaiden sarjassa. Lisäksi Kauden aikana
Heikkilän 1500 m:n ennätys parani aikaan 3.46,56.

Seura järjesti Kuusankosken 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvän Kuusankosken
halkijuoksutapahtuman yhdessä Voikkaan Viesti Ry:n ja Kouvolan kaupungin kanssa.
Juoksureitti lähti Voikkaalta Hirvelän koululta ja päätyi Kuusankoskelle Kymin ruukille.
Juoksijoita tapahtuma keräsi 108 ja Kuusankosken juhlavuoden johdosta tapahtuma oli
osallistujille ilmainen.

Lisäksi seura järjesti Niklas Heikkilän vetämänä 10-osainen juoksukoulun Kuusankosken
Urheilupuiston juoksu- ja pururadalla.

Perinteiset lasten yleisurheilukilpailut peruttiin koronapandemian johdosta. Muu
kilpailutoiminta painottui kunto- ja kestävyysurheiluun.

SUUNNISTUS

Yleistä
Kuusankosken Urheiluseuran suunnistustoiminta keskittyi kaudella 2021 kartoitus-,
kuntosuunnistus- ja kilpailutoimintaan ja kilpailujen järjestämiseen.

Kartoitustoiminta
Vuonna 2021 pidettiin kansalliset pitkänmatkan suunnistuskilpailut Huhdasjärven
suunnistuskartalla. Kartan laati tilaustyönä Janne Weckman ja tämän kolmevuotisen
karttaprojektin kustansi Jaalan kotiseutusäätiö.

Koiralammen karttaprojektia jatkettiin. Tarkoitus on tuottaa korkeatasoinen kartta SM-
tason maastosta vuoden 2022 kilpailuihin. Kartan laatii Kari Hovi.

Venearonvuorten suunnistuskartan päivitys toteutettiin vuonna 2021 Janne Weckmanin
kanssa. Karttaa tullaan käyttämään Kalevan kierroksen suunnistuksessa vuosina 2022 – 2023.
Venearonvuoret yhdessä Huhdasjärven suunnistuskartan kanssa muodostavat yli 12
neliökilometrin karttakokonaisuuden. Tämä on satsaus tulevaisuuteen. Kartta raportoitiin
uusintakartoituksena.

Verlan kartta laadittiin kuntosuunnistuksen tarpeisiin. Kartassa yhdistyvät vanhojen
karttojen pohjoisosat. Alueella on reippaat korkeuserot ja se on kulttuuri historiallisesti
merkittävä kohde. Kartan laativat Kari Hovi ja Tommi Manninen.

Uutena kohteena vuonna 2021 aloitettiin sprinttikartan laatiminen Kuusankosken
länsiosasta työnimellä Mäkikylä-Vuohivuori. Alue on laaja kokonaisuus, josta on tarkoitus
lohkaista pala kulloinkin tarvittavasta alueesta. Myös jo olemassa olevia sprinttikarttoja
Voikkaa ja Kuusankosken keskusta laajennettiin. Uusi kartta Mäkikylä-Vuohivuori ja
Kuusankosken keskusta liittyvät saumattomasti toisiinsa, joten voidaan puhua kohtuullisen
suuresta kokonaisuudesta.

Vuonna 2021 päivitettiin seuraavia kohteita: Pilkanmaa ja Pekkolanmäki (Olli Jokisalo),
Maailmansiliä (Sanna Karjalainen, Ari Hietanen ja Kari Hovi), Lamminmäki, Pöngölänmaa,
Anhava, Ruhmaanharju (Ari Hietanen), Kontjärvi (Niklas Heikkilä), Kaakkovuori (Joni
Yrjölä ja Paavo Forsberg), Venearonvuoret (Paavo Forsberg), Kattilamäki ja Kiepinmäki
(Kari Hovi), Huhdasjärvi (Tommi Manninen). Päivitysten jälkeisestä karttojen puhtaaksi
piirtämisestä huolehti Kari Hovi.

Kuntosuunnistus
Kausi 2021 jatkui edellisvuoden tapaan poikkeuksellisena koronapandemian vuoksi.
Rajoitusten vuoksi kausi avattiin huhtikuun puolella omatoimirasteilla, joissa rastipisteissä
on vain rastiliput ja kuitunauhat, ja kartat olivat vapaasti tulostettavissa kotisivuilla.
Rastiliput olivat metsässä 1-2 viikkoa, jonka jälkeen liput haettiin pois. Elokuussa pidettiin
vielä yhdet omatoimirastit Kiepinmäellä taitosuunnistuksen teemalla.

Omatoimirastit 2021:
pvm paikka ratamestari
20.4.-2.5. Lamminmäki Ari Hietanen
3.5.-9.5. Kuntoutuskeskus Ari Hietanen
10.5.-16.5. Pilkanmaa Olli Jokisalo
17.5.-23.5. Kattilamäki Sanna Karjalainen
24.5.-30.5. Anhava Heidi Kilpinen-Suurnäkki
18.7.-26.7. Kiepinmäki Kari Hovi

Varsinaisen kuntosuunnistuskausi avattiin 7.6. Valkealan Kaakkovuoren kartalla. Kausi
toteutettiin pitkälti samalla mallilla kuin edellisinä vuosina. KuUS-kuntorasteja on järjestetty
osallistujille ilmaisina yhteistyökumppanien tuen avulla vuodesta 2016 lähtien. Kauden
2021 tapahtumia mainostettiin viikoittain PK-lehdessä, joka valikoitui lehden levikin ja
ilmoitushintojen vuoksi. Myös tulokset julkaistiin seuraavan viikon ilmoituksen yhteydessä.

Kaudella 2021 kuntorasteja järjestettiin joka maanantai siten, että yksi maanantai-ilta
kuukaudesta oli polkujuoksucupin osakilpailu, jolloin kuntorasteja ei ollut. Tästä syystä
tapahtumia tuli kesän aikana kahdeksan, kun edellisvuonna tapahtumia oli 11.
Polkujuoksucupin osakilpailuja pidettiin kolmena maanantaina. Kuten edellisilläkin
kausilla, maastoon jätettiin kuitunauhat rastipisteille, ja kartat olivat vapaasti ladattavissa
kotisivuilla harjoituskäyttöön koko kesän. Heinäkuussa pidettiin kesätauko, ja elokuussa
jatkettiin jälleen kuntorasteilla.

Koko kaudella kuntorasteilla tehtiin 300 suoritusta, joka on noin puolet edellisvuoden
määrästä. Pudotusta osallistujamäärissä oli reippaasti, vaikka tapahtumiakin oli kolme
vähemmän. Tapahtumakohtainen osallistujamäärä putosi noin 30 %.

KuUS-kuntosuunnistukset kaudella 2021:
pvm paikka kävijämäärä ratamestari
7.6. Kaakkovuori 21 Joni Yrjölä
14.6. Pekkolanmäki 25 Olli Jokisalo
28.6. Venearonvuoret 28 Paavo Forsberg
2.8. Verla 43 Tommi Manninen
9.8. Maailmansiliä 42 Sanna Karjalainen
16.8. Kettumäki 77 Jukka Salo
23.8. Ruhmaanharju 32 Ari Hietanen
30.8. Huhdasjärvi 32 Tommi Manninen
yhteensä 300 kävijää

Kilpailutoiminta
Vuodelta 2020 siirretty Jukolan viesti saatiin vihdoin järjestettyä Rovaniemellä, mutta
ajankohta siirtyi elokuulle 21.-22.8. Näin yöttömään yöhön suunnitellut radat juostiin
todellisessa pimeydessä Vennivaaran rinteillä. Kilpailukeskuksena toimi kovapohjainen
Mäntyvaaran ravirata. Elokuulle koulujen alkamisen jälkeiseen ajankohtaan siirretty kilpailu
ei tänä vuonna rikkonut osallistujaennätyksiä. Jukolaan oli ilmoittautunut 1216 joukkuetta
ja Venloihin 998 joukkuetta, mutta starttiviivalle ilmestyi kuitenkin vain 776 Jukola-
joukkuetta ja 781 Venla-joukkuetta. Kuusankosken Urheiluseurasta saatiin lähtijöitä yhteen
Jukola-joukkueeseen ja kahteen Venla-joukkueeseen, vaikka kummassakin jouduttiin
käyttämään yhtä seuran ulkopuolista juoksijaa.

Syksyllä osallistuttiin vuoden tauon jälkeen jälleen kauden päättävään Halikko-viestiin
yhdellä joukkueella. Seuran bussikuljetukseen Kouvolasta Saloon osallistui myös useita
Kouvolan Suunnistajien joukkueen jäseniä, ja yhteiskyyti saikin kovasti kiitosta.

Kansallisia suunnistuskilpailuja järjestettiin hieman poikkeavin järjestelyin. Lähtöajat pystyi
etukäteen varamaan itselleen, ja palkintojenjakoja ei pääosin pidetty lainkaan. Järjestelyissä
suosittiin toimintamalli ”suunnista ja lähde” eikä kilpailupaikalle ollut tarkoituksenmukaista
jäädä viettämään ylimääräistä aikaa. Myös kasvomaskeja suosittiin ulkoilmatapahtumissa
itse kilpailusuoritusta lukuun ottamatta. SM-kilpailuihin osallistuivat seurasta keskimatkalle
Oili Harjula ja sprinttiin Jonna Salminen, Heidi Kilpinen-Suurnäkki, Jukka Salo ja Ari
Hietanen ja yösuunnistukseen Jukka Salo. Lisäksi osallistuttiin muutamiin kansallisiin ja
AM–kilpailuihin.

Kilpailujen järjestäminen
Jaalassa uudella Huhdasjärven kartalla järjestettiin 29.8. kansallinen pitkän matkan kilpailu,
KuUS-rastit 2021, joka oli ensimmäinen kartalla järjestetty tapahtuma. Kilpailukeskuksena
toimi Huhdasjärven Eränkävijöiden metsästysmaja, jonka pihapiiristä löytyi myös wc-tilat.
Koronarajoituksista johtuen pesutiloja ei ollut tarjolla. Kilpailuun osallistui yhteensä 143
suunnistajaa.

Kilpailuorganisaatio:
Kilpailunjohtaja Ari Hietanen
Kilpailukanslia Sanna Karjalainen
Tiedotus Olli Jokisalo
Ratamestari Tommi Manninen
Kartoitus Janne Weckman
Lähtövastaava Jukka Salo
Tuloslaskenta ja
maalituomari Pekka Mettälä
Kilpailunvalvoja Jyrki Hyyrynen Kouvolan Suunnistajat
Kilpailukanttiini ja ensiapu Kuusankosken VPK

Seuran sisäiset kilpailut
Kauden päätöstapahtumaksi päätettiin lähteä valmiiseen pöytää, 6.11. Östersundomissa
järjestettyyn Raatojuoksuun. Kisan jälkeen siirryttiin illaksi Kuusankoskelle Sääksniemen
Säkälään viettämään iltaa saunan ja ruokailun merkeissä. Majalle kokoontui reilu
kymmenkunta seuran jäsentä paketoimaan kulunutta kautta.

Koulusuunnistukset
Yhteistyö jatkui Kymintehtaan koulun liikunnanopettaja Sami Toivakan kanssa.
Kymintehtaan koulun käyttöön laadittiin omatoimirastit Niivermäkeen. Paketti käsitti 4
ratakokonaisuutta. Tämä toteutettiin lokakuussa 2021 ja ratoja pääsivät hyödyntämään
myös Kuusaan Lukion oppilaat.

MAASTOPYÖRÄILY

Kuusankoski MTB jouduttiin perumaan jo toistamiseen keväällä kiihtyneen
koronapandemian leviämisen vuoksi.

KALEVAN KIERROS

Myös tänä vuonna koronapandemia vaikutti Kalevan Kierrokseen siten, että hiihto
peruttiin jo toisena vuonna putkeen ja kokonaiskilpailu käytiin jälleen vain viiden osalajin
perusteella. Tammikuulle suunniteltu luistelu jouduttiin siirtämään joulukuulle.

Kalevan Kierrokselle osallistuttiin kahdella joukkueella. Naisten joukkueessa kilpailivat
Anne Rasku, Katri Lindroos, Mirva Hilander, Minna Viljasuo, Niina Simola ja Terhi
Harjula. Toisessa joukkueessa olivat nimettyinä Esa Pylvänen, Mika Liukkonen, Arto
Matinen, Pari Sarilampi ja Lotta Kauppinen.

Joukkuekisassa naisten joukkue otti ykköspaikan jälleen haltuun, vaikka osakilpailuja kiersi
joukkueesta vain viisi naista. Yksilökisassa Terhi Harjula oli vielä kokonaiskilpailun kärjessä
ennen viimeistä osalajia, mutta vahvana luistelijana tunnettu Kirsi Korpijärvi otti etumatkan
kiinni ja nappasi jälleen kierroksen voiton. Terhi oli siis kokonaistuloksissa toinen Katri
Pylväsen täydentäessä KuUS:n vahvaa suorittamista kolmannella sijallaan. Mirva Hilander
oli viides ja Anne Rasku kuudes. Ikäsarjoissaan voittoon ylsivät Terhi ja Katri, Mirva ja
Anne ottivat hopeasijat. Minna Viljasuo oli kokonaistuloksissa 11. ja Lotta Kauppinen
ensimmäisenä vuonnaan kolmella lajilla sijalla 29.

Miehissä Pasi Sarilampi oli kokonaiskilpailussa hienosti 15. ja miesten yleisessä sarjassa
kolmas. Myös Esa Pylvänen otti ikäsarjassaan kolmannen sijan. Mika Liukkonen oli M40-
sarjassa sijalla 12. ja Arto Matinen yhden lajin väliin jääneenä yleisessä sarjassa yhdeksäs.
Miehiä Kalevan kierroksella oli mukana kaikkiaan 183 ja naisia 51. Mies-/sekajoukkueita
oli mukana 28 ja naisjoukkueita viisi.

KALEVAN KIERROKSEN 2021 TULOKSET
Miesten sijoitukset

15. Pasi Sarilampi (5 lajia, M 3.)
20. Esa Pylvänen (5 lajia, M55 3.)
34. Mika Liukkonen (5 lajia, M40 12.)
77. Arto Matinen (4 lajia, M 9.)

Naisten sijoitukset
2. Terhi Harjula (5 lajia, N 1.)
3. Katri Pylvänen (5 lajia, N50 1.)
5. Mirva Hilander (5 lajia, N40 2.)
6. Anne Rasku (5 lajia, N55 2.)
11. Minna Viljasuo (5 lajia, N40 5.)
29. Lotta Kauppinen (3 lajia, N40 10.)

Joukkuekisa naiset
1. Kuusankosken Urheiluseura 13298,97 p.
2. KK Länsi-Uusimaa 12100,90 p.
3. KENSUttaret 9992,98 p.

Joukkuekisa (miehet ja seka)
1. Kuntokonnat 17848.66 p.
2. Hauhon Sisu 16909.54 p.
3. Lappeen Siniset 16333,28 p.
……..
6. Kuusankosken Urheiluseura 14148,31 p.

POLKUJUOKSU

Polkujuoksucup
Kesällä 2021 järjestettiin polkujuoksucup tapahtuma, jossa oli viisi osakilpailua ja niistä

viimeinen viides osakilpailu juostiin lokakuussa järjestetyn Kuusankoski TRAIL-
tapahtuman yhteydessä. Neljä muuta osakilpailua järjestettiin Niivermäessä,

Melkunmäessä, Pilkanmaassa ja Kasakkakalliolla. Jokaisen osakilpailun reitti julkaistiin
etukäteen n. kuukautta ennen tapahtumaa tulostettavana pdf-versiona, ja reittiä oli
mahdollisuus käydä harjoittelemassa ja juoksemassa etukäteen. Varsinaisena
tapahtumapäivänä reitillä oli ajanotto ja tapahtuma järjestettiin iltarastien tyylisesti, sekä
reitti oli myös merkitty tapahtumapäivänä maastoon.

Kuusankoski TRAIL
Järjestyksessään 4. Kuusankoski Trail -polkujuoksutapahtuma järjestettiin Hirvimäen
maastossa samalla reitillä, kuin vuonna 2020, lukuun ottamatta lyhyttä polkupätkää, joka
siirrettiin Rekolan vesijohtotyömaan kiertotien takia. Kilpailukeskuksena toimi
Lassilanpellontien puoleinen kuntoradan ja koiratarhan parkkipaikka. Tapahtuma
järjestettiin sunnuntaina 3.10. Kilpailureitin yksi kierros oli n. 5,5 km pitkä ja se kulki
Hirvimäen ja kuntoradan ympäristön poluilla ja antoi sopivasti haastetta myös
ylämäkiosuuksilla. Sarjoja oli kaksi, miehet ja naiset ja matkat olivat valittavissa 5,5, 11 ja
16,5 km.

Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 22, joista miehiä 12 ja naisia 10. Ajanotossa käytettiin
ensi kertaa Webscorer-ohjelmaa. Reitti merkittiin maastoon spraymaalilla ja nauhoilla.
Päivän nopeimmat sarjoittain olivat miehet Mauri Lehtosaari (11 km) ja Francis Blunt (16,5
km) sekä naiset Anni Heiskala (5,5 km), Tinja Lantta (11 km) ja Mirva Hilander (16,5 km).

Kilpailunjohtajana toimi Heidi Kilpinen-Suurnäkki, ja järjestelyistä vastasivat Ari Hietanen,
Tommi Manninen ja Sanna Karjalainen, sekä Nora Suurnäkki.